Liên hệ

0868.688.345
0868.688.456

tuyendung@shinaskin.org

286 Nguyễn xiển, Thanh xuân, Hà nội

 

Câu hỏi thường gặp!

Khi bạn tham gia hợp tác kinh doanh với chúng tôi, chúng tôi sẽ có các khóa học on/off để đào tạo hướng dẫn bạn.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi.

Hãy vào link : https://shinaskin.org/hop-tac-kinh-doanh/

Sản phẩm của chúng tôi được đánh giá tốt hay xấu, tất cả đều do người sử dụng sản phẩm đánh giá.

Chúng tôi không có định nghĩa ôm hàng, thay vì việc nghĩ ôm hàng bạn có thể nghĩ lại theo hướng bán hàng phải có hàng, đó mới là kinh doanh chính thống, còn việc bán hàng không lấy hàng thì đó goị là CTV

Cảm ơn bạn đã liên hệ và đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Hãy truy cập link : https://shinaskin.org/hop-tac-kinh-doanh/